Algemene reglementen

1) Alle disciplines van de recreantenontmoetingen worden in :
 " EEN POULE VORM " gespeeld.

2) Aan het winnen van de poule is " GEEN ENKEL " voordeel verbonden en er    wordt " NIET " verder gespeeld met de poulewinnaars onderling.

 3) Een poule bestaat uit 3-,4-, 5- of 6 deelnemers. PUNTENTELLING: Spelen voor 2 winnende sets tot 17 of 21 – zonder verlenging – een beslissende 3de set stopt aan 9 of 11 – zonder verlenging. Poule van 3 – spelen voor 2 winnende sets tot 30 –zonder verlenging- een beslissende 3de set tot 15 – zonder verlenging.

4) Daar " OP DE EERSTE PLAATS " gestreefd wordt naar een                     evenwichtige poulesamenstelling, kan ingeschreven worden voor deelname
             in een poule cat. 2 : Gevorderde speler(ster)
             in een poule cat. 3 : Sterk gevorderde speler(ster)
             in een poule cat. 4 : Zeer sterke speler(ster)

 Opm. : er kan geopteerd worden voor cat. 2+, 3+ of 4+. De inrichter mag ook de dames cat.4 in cat.3 HE laten deelnemen.

 5) Van bovenstaand principe kan slechts eenmaal per discipline en per        kalenderjaar afgeweken worden

 6) Het inschrijvingsgeld blijft op 2,50 EUR voor de eerst ingeschreven       discipline en wordt 4 EUR voor twee,en 5 EUR voor drie disciplines.
Voor de jeugdontmoetingen maximaal 1,75 EUR.

7) JEUGD - ONTMOETINGEN verlopen voor meisjes en jongens in aparte           poules en met doorgaan naar een finale.De JEUGD spelers(sters) kunnen     eveneens aan de  gewone (senio­ren) "Recreantenontmoetingen" deelnemen.

8) AANVANGSUUR

 Bij voorkeur "TEN VROEGSTE om 08u45". Indien vroeger gestart wordt,       dient dit vermeld te worden op het inschrijvingsformu­lier.
Het “JUISTE” aanvangsuur der poules wordt opgegeven.

 9) Shuttles

  Het type wordt bepaald door de inrichters.Deze worden liefst gratis ter          beschikking gesteld,indien "niet" wordt dit vermeld op de uitnodiging.

10) Verzekering van de deelnemers. De inrichtende club sluit een                   verzekering af voor ALLE deelnemers. Een copie van het verzekerings-contrakt
wordt uitgehangen in de zaal. 
      Voor de recranten-
      kalender: klik hier